Flere modul-vogntog i Aarhus inden 2012

Et modulvogntog er med sine 25,25 m ca. 6 m. længere end et almindeligt vogntog og kan medbringe op til 50% mere gods. Det betyder, at der er en række miljømæssige og økonomiske fordele ved at benytte modulvogntog. Foto: FrodeLaursen.dk

Repræsentanter for vognmændene i Aarhus er i fuld gang med at færdiggøre projektet for udvidelse af flere veje i Aarhus N, så de er klar til de såkaldte modulvogntog. Kommunen forventer, at vejene vil blive udvidet og bygget om inden året er omme.

På byrådsmødet den 27. april blev det vedtaget, at den hidtidige forsøgsordning omkring de såkaldte modulvogntog skal udvides fra tidligere tre veje til nu over ti veje. Den eneste forudsætning for udvidelsen er, at vognmændene selv betaler for planlægnings- og anlægsarbejdet.

Aarhus Transport Group (ATG), der repræsenterer en stor del af transportbranchen og vognmændene i og omkring Aarhus, er netop nu i gang med at udarbejde en projektplan til Aarhus Kommune.

Når forslaget er godkendt af kommunen, skal det endeligt godkendes af Vejdirektoratet, men herefter mener Hans Tausen fra planlægningsafdelingen i Trafik og Veje i Aarhus Kommune, at det kommer til at gå stærkt.
”Jeg forventer, at det er på plads og i orden i løbet af i år.”

I Aarhus N drejer det sig om vejene: Skejby Nordlandsvej, Sindalsvej og Viengevej samt Lystrupvej og endeligt Randersvej fra Djurslandmotorvejen til Lisbjerg. Derudover udbygges ligeledes flere veje i Aarhus Vest og Syd.

I midten af 2010 var der ikke konstateret nogen uheld med modulvogntog. Aarhus Kommune afviser, at de udvidede veje vil forringe sikkerheden for cyklister og gående.

Er flere modulvogntog i Aarhus en god idé? Deltag i debatten: